سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آل سعدی – پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو
جعفر عباسی – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

قابلیت اطمینان یکی از بحثهای مهم در مطالعات سیستمهای قدرت میباشد که به وسیله آن میتوان نقاط ضعف شبکه را مشخص نمود . در این مقاله چگونگی استفاده از نتایج مطالعات قابلیت اطمینان در ارائه طرحهای برنامه ریزی و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع شرح داده میشود . با توجه به مزایای روش تحلیل کاتست مینیممهای شبکه , از این روش برای پیش بینی قابلیت اطمینان شبکه استفاده شده است . نقاط خروجی شبکه , پستهای فوق توزیع در نظر گرفته شده اند و با توجه به نتایج به دست آمده برای هر گره خروجی , راهکارهایی برای بهبود عملکرد سیستم ارائه شده است . همچنین با انجام آنالیز حساسیت , المانهای حساس و مهم شبکه مشخص شده اند . به عنوان نمونه مطالعاتی , شبکه انتقال و فوق توزیع برق آذربایجان , مورد بررسی قرار گرفته است