سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هدی قاسمیه – عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
مهدی احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری
فریبا ابراهیمی آذرخواران –

چکیده:
درطی نیم قرن اخیر پیشرفت جهان درجهت کمبود موادغذایی درحال حرکت است که مهمترین عامل آن کمبود آب لازم برای کشاورزی است که درمرحله اول بحث توسعه پایدار درمحوریت منابع آب قرار دارد و ازاین رو بحث کمبود اب با افزایش جمعیت و توسعه همراه است که یکی ازمهمترین عواملی که سبب میشود ازا ین منبع تجدید شونده آب به گونه استفاده و بهره بریم که اصل پایداری توسعه درنظر گرفته شود استفاده مجدد ازمنابع آب به روشهای مختلف می باشد این تحقیق با هدف بررسی امکان افزایش کارایی سیستم تصفیه فاضلاب کارخانهصنایع نساجی و بافندگی شرکت نساجی غرب تهران و ارایه راه کارهای مناسب جهت ارتقای آن درسال 89و91 انجام گرفت سامانه مورد استفاده برای تصفیه فاصله این کارخانه ازنوع شیمیایی هوازی متوالی است که درآن ابتدا با استفاده ازهوازی بودن و بعدبا استفاده ازتصفیه شیمیایی شروع به تصفیه می کند.