سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الیاس گلابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه اصفهان
فخری سیدین آزاد – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
شهاب الدین آیت الهی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز
سید روح الله مرتضوی پورسوق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از رو شهای متداول وپیشرفته در ازدیاد برداشت نفت، استفاده از مواد شیمیایی مانند آلکالین ها، سورفکتانت ها و پلیمرها می باشد. استفاده از سورفکتان تها در پروژ ههای ازدیاد برداشت نفت درنقاط مختلف دنیا نتایج خوبی داشته و باعث توجه بیشتر صنعت نفت به این روش شده است. در این تحقیق اثر سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفونات و سورفکتانت کاتیونی دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید را در حضور آلکالین هیدروکسید سدیم و نمک کلرید سدیم بر کشش بین سطحی آب و 0/ نفت بر روی یک نمونه نفت خام از مخزن آقا جاری مورد بررسی قرار گرفته است. در غلظت های 04 1 درصد وزنی از هیدروکسید سدیم و 5 درصد وزنی / درصد وزنی از سدیم دودسیل بنزن سولفونات و 5 از کلرید سدیم پایین ترین کشش بین سطحی حاصل شد .