سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
روح ال .. کمالی – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
اردلان الیاسی – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
مرتضی الیاسی – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.
زهره یعقوبی – عضو هیات علمی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

چکیده:
در این مقاله با استفاده از پوشش عقبگرد به شناسایی و ترمیم خطای عامل های متحرک پرداخته شده است ، به این صورت که در فواصل دوره ای و به هنگام دریافت پیام از عامل های همکار، از عامل متحرک نقطه بازیابی گرفته می شود. یک عامل متحرک دیگر به عنوان ناظر برای آن در نظر گرفته شده است که وظیفه ی ذخیره ی نقطه بازیابی عامل را بر عهده دارد. به علاوه ناظر ماجول کشف خرابی نیز می باشد و در صورت بروز خرابی در عامل، آن را شناسایی و بازیابی می کند. برای محافظت از ناظر نیز از افزونگی استفاده شده است. الگوریتم اجماع برای مقایسه و ارزیابی رهیافت ارائه شده از معیارهای کیفی، پیچیدگی پیام استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی نیز از شبیه سازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که کارایی سیستم در محیط هایی با نرخ خرابی بالا نیز قابل قبول است.