سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهرداد کلهر – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حمید علی الهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:
همواره بسیاری ازشهرها درمناطق لرزه خیزوبرروی عوارض توپوگرافی شیب واقع شده اند امواج لرزه ای هنگام عبور ازتوپوگرافی شیب به علت ایجادامواج سطحی به میزان قابل توجهی تقویت می شوند مقدارپاسخ امواج عبوری ازشیب میتواند تاچندبرابر توپوگرافی مسطح درتاج شیب بزرگنمای داشته باشد این بزرگنمایی خسارتهای زیادی را به همراه دارد به منظرو کاهش اثرات لرزه ای عوارض توپوگرافی مطالعات محدودی انام شده است استفاده ازژئوسنتتیک های نرم یکی ازاقتصادی ترین روشهای کاهش اثرحرکات لرزه ای بوده و کاربرد زیادی درجداسازهای لرزه ای پیدا کرده است عبور امواج لرزه ای ازسطح لغزش این نوع ازژئوسنتتیک ها باعث لغزش لایه های خاک روی یکدیگر میشوند لغزش لایه ها روی یکدیگر سبب استهلاک امواج عبوری میگردد دراین مقاله به بررسی استفاده ازاین نوع المانهای کاهنده امواج لرزه ای درتوپوگرافی شیروانی پرداخته شده است