سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمدی – استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز
احمد طالب نژاد – استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز
شیدا شمس شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز

چکیده:

بدون شک یکی از اصلی ترین دلایل عدم پایان موفقیت آمیز پروژه ها مطابق با بودجه مصوب و زمانبندی برنامه ریزی شده، عدم بکارگیری یک سیستم یا متدولوژی مدیریت پروژه علمی بر پایه تجارب موفق گذشته و عدم اعمال واقعیت های موجود از جمله بحث محدودیت منابع می باشد. در انجام یک پروژه علاوه بر روابط منطقی موجود بین فعالیتها، منابع نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. بنابراین لازم است در امر برنامه ریزی روشی ا تخاذ شود که با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود، قادر به بهینه کردن مدت زمان انجام پروژه باشد. در این مقاله با استفاده از یک روش فرا ابتکاری بر پایه الگوریتم حرکت گروهی ذرات، یک زمانبندی کارا برای پروژه احداث مرکز فوریتهای پزشکی و آتش نشانی اکبر آباد با اعمال محدودیت منابع ارائه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد روش استفاده شده در این تحقیق قادر است در برنامه ریزی انواع پروژه ها از جمله پروژه های عمرانی مالی و استانی در ایران، خصوصاً در موقعیت هایی که منابع مورد نیاز این پروژه ها دارای محدودیت هستند، به کار گرفته شود. بدیهی است چنانچه به کارگیری اثر بخش نتایج این تحقیق بتواند تنها 1% از زمان به تاخیر افتادن اجرای پروژ ها بکاهد، در هزینه های اقتصادی و اجتماعی به مقدار قابل توجهی صرفه جویی خواهد شد.