سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
یاسر جعفریان – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
محمدحسن بازیار – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

شتاب ماکزیمم زمین (PGA)، معمول ترین پارامتر استفاده شده برای مطالعات خطرات زلزله می باشد که اغلب با معادلات کاهندگی تخمین زده می شود. در این روابط PGA به صورت تابعی از بزرگی زلزله، فاصله از منبع تا سایت، شرایط ساختگاه و نوع گسل بیان می شود. اغلب این روابط از تحلیل آماری و رگرسیون غیر خطی اطلاعات حرکت قوی زمین بدست می آیند. در این مقاله، ابزار جدیدی تحت عنوان GP) Genetic Programming)، برای بدست آوردن رابطه کاهندگی برای PGA به کار گرفته شده است. اطلاعات مربوط به زلزله ها از PEER NGA database جمع آوری شده است. روابط کاهندگی PGA به تفکیک نوع گسل هملغز، نرمال و معکوس ارائه شده است.