سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شکوهی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علیرضا مجربی کرمانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

چکیده:

در این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل توزیعی (ADEQATE) با مدل فله ای (HEC-HMS) در تعیین ابعاد سازه های هیدرولیکی (سرریزاوجی و نیلوفری) مقایسه می گردد. مدلهای مزبور برای یک حوضه واقعی (امامه) آزمون شده و سپس نتایج آن جهت طراحی دو سازه هیدرولیکی (سرریز اوجی و نیلوفری) مورد استفاده قرار گرفته و مقایسه های لازم صورت می گیرد.