سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی اخباری – شرکت مهندسین مشاور و مدیران ناموران، تهران دانشکده فنی و مهندسی دان
رامین نصیرپور – شرکت مهندسین مشاور و مدیران ناموران، تهران

چکیده:

اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان( Current – CT Transformer)پدیده ای است که بدلیل عدم تقارن چیدمانهندسی هادیهای حامل جریان در اولیه آنها بوجود می آید . این پدیده بخصوص در ترانسفورماتورهای جریان خطای زمین (Core Balance CT )بدلیل حساسیت بالای آنها اهمیتمضاعف دارد . در این مقاله مدلی برای CT مبتنی بر محاسبه میدانهای مغناطیسی پدید آمده در هسته CT ناشی از جریانهای عبوری از کابلهای اولیه ارائه شده است . در این مدل ولتاژ القایی درثانویه CT با استفاده از روابط تحلیل ی پایه الکترومغناطیس محاسبه شده است . شبیه سازی های کامپیوتری با کمک مدل ارائه شده نشان می دهند که جابجا شدن هادیهای حامل جریان در اولیه CT می تواند منجر به اشباع موضعی ، معوج شدن ولتاژ القایی و در نتیجه عملکرد غلط رله های حفاظتی شود . بعلاوه در مطالعه حاضر ن شان داده شده که چیدمان نامتقارن هادیهای اولیه در پنجره CT موجب تولید هارمونیکهای شدید در ولتاژ و نتیجتا در جریان ثانویه ترانسفورماتور جریان می گردد که این اثر نیز خود موجب عملکرد اشتباه سیستمهای حفاظتی می گردد .