سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده سمانه شجاعی لنگری – دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم ایمنی مصنوعی (AIS) با الهام از سیستم ایمنی طبیعی، یک ابزار محاسباتی جدید محسوب می شود و برای حل مسائل پیچیده در زمینه های مختلف کارایی دارد. یکی از وسیع ترین حوزه های کاربردی آن در بازشناسی الگوست و برای کمک به پزشکان درامر تشخیص بیماری، بسیار ارزشمند بشمار می آید. در این مقاله نسخه ی بهبود یافته ای از سیستم ایمنی مصنوعی با یادگیری با سرپرست به عنوان ابزاری توانمند جهت طبقه بندی داده سرطان سینه (WBCD) که دارای اهمیت فوق العاده ای در حوزه ی پزشکی است، معرفی شده است. درصد صحت طبقه بندی با روش ارزیابی 97/04, 10-fold بوده که نتیجه ی بدست آمده قابل مقایسه با نتایج دیگر طبقه بندی ها معروف می باشد.