مقاله اصلاح ذات البين و نظريه عدالت ترميمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مدرس علوم انساني از صفحه 193 تا 222 منتشر شده است.
نام: اصلاح ذات البين و نظريه عدالت ترميمي
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح ذات البين
مقاله عدالت ترميمي
مقاله بزه ديده
مقاله مذاكره
مقاله ترميم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي ابرندآبادي علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان فر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توجهي عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«عدالت ترميمي» الگوي جديدي در عدالت كيفري است كه بر احياي حقوق بزه ديده و حل و فصل مسايل ناشي از ارتكاب بزه با مشاركت فعال بزه ديده و جامعه (محلي) و نيز بزهكار از طريق مذاكره و ترميم خسارات و ايجاد صلح و آشتي تاكيد و تكيه دارد. “اصلاح ذات البين” نيز از برنامه هاي مهم و موكد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است كه با مشاركت آحاد جامعه اسلامي و شركت فعال و آزادانه طرفهاي اختلاف صورت مي گيرد و در پي ايجاد صلح و آشتي و دوستي بين طرفهاي اختلاف از طريق ترميم و جبران خسارات وارد شده است. اين مقاله ضمن بررسي «اصلاح ذات البين» و ويژگيهاي آن به امكان تطبيق «عدالت ترميمي» بر آن و اجراي «عدالت ترميمي» در پرتو «اصلاح ذات البين» مي پردازد.