سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیر منصوری زاده – دانشگاه گچساران بخش مهندسی شیمی
عاطفه قشقایی نژاد –
علیرضا عقیلی –
زهرا اصل مهدوی –

چکیده:
این تحقیق به بررسی پوشش دهی سطحی غشا میکرومتخلخل آبگریزpvdf ازنوع الیاف توخالی جهت افزایش قدرت ابگریزی سطحی با ماکرومولکول اصلاح کننده سطح SMM که یک پلیمر بسیارابگریز است می پردازد درحقیقت غشاهای بسیارابگریز کارایی بالایی درجداسازی گاز درتماس دهنده های غشایی گاز – مایع دارند افزایش قدرت ابگریزی سطحی مانع ازرسوب آب درغشا شده و توانایی حذف گازهای اسیدی مثل CO2 ، H2S ، SO افزایش می یابد دراین تحقیق ابتدا غشا الیاف توخالی PVDF که بهروش ریسندگی ساخته شده بود به منظور پوشش دهی غوطه وری و اصلاح سطحی درمحلولهایی ازSMM غوطه ور شدند غشا ها با استفاده ازFESEM و زاویه تماس مورد بررسی قرارمیگیرد تصاویر مورفولوژی FESEM نشان میدهد که ذرات SMM روی سطح غشا الیاف توخالی پوشش دهی می شوند اندازه گیری زاویه تماس نشان میدهد که ابگریزی غشا PVDF بوسیله پوشش ذرات SMM به شدت افزایش یافت