سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده کاظمی راد – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی
محمد علی زنجانچی – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، گروه شیمی
رضا انصاری – دانشگاه گیلان، دانشکده علوم، ساختمان شیمی

چکیده:

در MCM-41 دارای ساختاری منظم است که می توان آن را با عناصر فلزی برای استفاده خاصاصلاح کرد. با وارد کردن در ساختار این مزوپورس به روش حین سنتز جامد MCM-41 – Ti سنتز شد. الگوهای پراش پرتو ایکس و نتایج BET وجود یک ساختار با نظم و مساحت سطح ویژه فوق العاده بالارا نشان می دهند. عدم حضور فاز آناتاز نشان می دهد که MCM-41 – T فازی خالصاست. داده های FT-IR ورود تیتانیم در شبکه 41 – Si-MCM را تأییدمی کنند. این کاتالیزورها برای تخریب فتوکاتالیزوری دی متیل آنیلین که یک آلاینده آلی آروماتیک است به کار گرفته شدند و آزمایشها نشان دادند که کاتالیزورهای -N,N مذکور سرعت تخریب این آلاینده را افزایش می دهند.