سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد دشتی مرویلی – دانش آموخته ی کارشناس ارشد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
مریم دشتی مرویلی – مدرس دانشگاه ملایر
فرهاد زند – دانشگاه پیام نور، ایران
مجید رستمی بروجنی – عضو هیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده:
هدف از این طرح ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از آسیب های طبیعی و بهره برداری بهینه از آب، خاک، نیروی متخصص و امکانات مالی با استفاده از رفع معضلات کشت سنتی می باشد. محدوده ی اجرای طرح مناطق مستعد کشت انگوردر شهرستان ملایرمی باشد. بدینمنظورپس از انجام مطالعات هواشناسی، خاکشناسی، توپوگرافی و تایید مستعد بودن منطقه ، اقدام به آماده سازی زمین می شود سپس شیار هایی به فاصله ی 3 متر و عمق ا تا 1.5 متراحداث شود. سپس شیارها با خاک دستی و کود حیوانی پوسیده و کود شیمیایی پایه بر اساس نتایج آزمون خاک پر می شود. کاشت در سال اول به صورت قلمه می باشد که در سالهای بعد واکاری انجام شود. سیستم اندازه گیری دما، رطوبت، قیم و حصیر برای جلوگیری از سرمازدگی بهاره و حوادث دیگر احداث شود. برآورد هزینه ها و درصد فروش و سود وزیان ویژه محاسبه شده نشان می دهد این نوع کشت نسبت به کشت سنتی انگور دارای سود بیشتری می باشد.