سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سمیه کنعان پناه – پژوهشگاه صنعت نفت
حمید گنجی –
رضا حیاتی –
حمیدرضا مهدی پور –

چکیده:
تاسیسات سطح الارضی کاربرد گسترده ای درفراورش نفت وگازکشور دارند و باتوجه به اینکهدرسیستم ها برخی مواقع به دلیل بروز مشکلات پیش بینی نشده تغییراتی پدید می اید لذا به جهت ارایه راه حل مناسب درکمترین زمان ممکن و با دقت بالا استفاده ازنتایج شبیه سازی بسیار موثر است متاسفانه پیکیچ های ترمودینامیکی نرم افزارهای تجاری قادر به پیش بینی رفتارتعادلی هیدروکربن ها درشرایط مختلف نمی باشند دلیل اصلی این مساله این است که معمول ترکیب درصد اجزای موجود درنفت به صورت هیدروکربنهای ازc1 تا C6 اندازه گیری میشود و بقیه اجزا نفتی به صورت گروهی و به نام C7+ شناخته میشوند که درنظر گرفتن C7+ بصورت یک سیستم تک لامپه میتواند خطاهای بسیاری را درشبیه سازی واحدبهره برداری و به تبع آن تقویت فشارایجاد نماید دراین کارتحقیقاتی با استفاده ازروشهای مناسب تفکی و یکپارچه سازی گروه C7+ به شبه جزهای 5لامپه شکسته و یکپارچه سازی اجز ا انجام گردیده ست و مقدار GOR نسبت به شرایط یک لامپه بسیاربهبود یافته و به نتایج ازمایشگاهی نزدیک شده است