سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد مینوسپهر – مهندس ارشد شرکت عمران محیط زیست شهرسبزپارسیان شیراز
محمدامین رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدرضا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
مهرداد قربانی موصلو –

چکیده:
پسماندهای ویژه به آن دسته ازپسماندها اطلاق می شود که دارای حداقل یکی ازویژگیهای سمیت انفجارپذیری اشتعال پذیری و خورندگی باشند باتوجه به اینکه پسماندهای ویژه پتانسیل بالایی درایجاد خطرات زیست محیطی دارند لذا جداسازی و طراحی محلهای دفن جداگانه برای آنها درراستای حداقل کردن اثرات مخرب امری ضروری و غیرقابل انکار می باشد این مطالعه تلاش دارد فاکتورهای اصلی طراحی یک محل دفن پسماند ویژه شامل آماده سازی محوطه استرهای غیرقابل نفوذ کنترل رواناب، روشهای دفن و نیز مسائل مربوط به بهره برداری و پایش این محلها را با تکیه براصول علمی معرفی کند.