سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرتضی مفاخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
فروزان کریمی بابااحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تنوع زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
سیدمحمدامین ابراهیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:
دراین مقاله به بررسی اصول مدیریت حیات وحش درایران و جهان پرداخته شده است همچنین اهمیت و ضرورت این اصول نیز بررسی شده است باتوجه به بهره برداری های خارج ازظرفیت ازمحیط زیست و همچنین ازحیات وحش اهمیت آموزش محیط زیست دربرقراری اصول مدیریت حیات وحش مشخص می شود و نیز باتوجه به نیاز امروز بشر به برداشت ازاین منابع و درمسر رسیدن به توسعه ای درخور و پایدار اصول حفاظت ازحیات وحش مورد بررسی قرارگرفته است ضمنا دراین مقاله تاکید شده است که اموزش بایددرخدمت محیط زیست و انسانها باشد تا درجهت رسیدن به توسعه پایدار و استفاده درخور ازحیات وحش به نتیجه بهتری برسیم برای نشان دادن وضعیت حیات وحش و مدیریت آن درایران به مقایسه آن با اقدامات اجرایی موجود درکشور های موفق جهان درزمینه مدیریت حیات وحش پرداخته شده است و درنتیجه به ضرورت برقراری موضوع اموزش خلاق و توسعه پایدار درزمینه مدیریت حیات وحش اشاره شده است