مقاله اصول پيشنهادي نوشهر گرايي در برنامه ريزي محله هاي شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مسكن و محيط روستا از صفحه 50 تا 63 منتشر شده است.
نام: اصول پيشنهادي نوشهر گرايي در برنامه ريزي محله هاي شهري
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوشهرگرايي
مقاله برنامه ريزي محله
مقاله پياده مداري
مقاله کاربري مختلط
مقاله حمل و نقل عمومي
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده يزدي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهت رفع مشکلات ناشي از فرسودگي و زوال مراکز شهري و گسترش افقي شهرها جنبش نوشهرگرايي به وجود آمد. اين جنبش براي ايجاد جوامع پايدار و کارا بازگشت به الگوي محلات سنتي را امري لازم مي داند. در تحقيق حاضر سعي مي شود به طور اجمالي به معرفي نوشهرگرايي و اصول پيشنهادي آن براي برنامه ريزي محله هاي شهري از جمله پياده مداري، اتصال و پيوستگي، ايجاد کاربري هاي مختلط و ايجاد گونه هاي مختلف مسکن در بافت و … پرداخته شده و سپس فوايد و انتقادات وارد بر آن و ابزارهاي طراحي محله نوشهرگرا و مراحل طراحي آن مطرح شود. در تحقيق حاضر به دنبال اين موضوع هستيم چه اصولي از نوشهرگرايي، مي تواند براي برنامه ريزي و طراحي محله هاي شهري به کار رود و چگونه مي توانيم از آنها در برنامه ريزي و طرح ريزي محله هاي شهري استفاده کنيم و چه مراحلي را بايد براي طراحي محله اي نوشهرگرا در نظر داشته باشيم.