سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ژینا آقابیگی – معاون اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران
سعید رضائی – کارشناس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران

چکیده:

با توجه به کاربرد داده کاوی در بخش های تجاری نظیر تحلیل و مدیریت بازار، بازاریابی هدف، تحلیل و مدیری ریسک و …. و با عنایت به توسعه تجارت جهانی ولزوم همگامی بیشتر سنجش های گوناگون اقتصادی کشور با تحولات روز ، بالاخص موسسات مالی و اعتباری با این تحولات و از سویی دیگر آشنایی با برخی از الگوها و مدل های داده کاوی، ما را بر آن داشت تا به منظور کاربردی تر شدن و متعاقب آن مکانیزه نمودن این تکنیک ها، در جهت مرتفع نمودن یکی از مشکلات مبتلا به سیستم های مالی که همانا ریسک اعتباری می باشد نسبت به استفاده از الگوها و مدل های داده کاوی به منظور استخراج دانش از انبار و پایگاه داده های مشتریان بانک ملی جهت سنجش اعتباری ا نان اقدام نمائیم. این مشتریان در بخش های تولیدی فعالیت نموده و طی سال های 81 الی 85 با احراز شرایط تعیین شده از بانکمذکور تسهیلات دریافت نموده اند. سعی ما بر این بوده است تا بتوانیم با نتایج این تحقیق، الگوی مناسب برای بستر سازی جهت برنامه ریزی آتی موسسات مالی بویژه بانک ها ارائه نماییم. در این راستا از مدل رگرسیون لجستیک جهت مدلسازی متغیرهای کیفی و کمی در نظر گرفته شده به منظور تعیین میزان احتمال خوش حسابی و بدحسابی متقاضیان دریافت تسهیلات و نهایتا رتبه بندی مشتریان بر اساس توصیه های کمیته بال صورت گرفته است.