مقاله اعتبار و روايي ابزار تعيين بي قراري – خواب آلودگي ريچموند در بيماران بزرگسال بخش هاي ويژه؛ ويرايش فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 15 تا 21 منتشر شده است.
نام: اعتبار و روايي ابزار تعيين بي قراري – خواب آلودگي ريچموند در بيماران بزرگسال بخش هاي ويژه؛ ويرايش فارسي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروي آرام بخش
مقاله بي قراري
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدريسي سيدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: فرمند فروردين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي نيا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: متحديان تبريزي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: داروهاي آرام بخش به ميزان زيادي براي بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه به كار برده مي شود. ارزيابي ساختاري از آرام سازي و بي قراري، براي تعيين مقدار دارو هاي آرام بخش بر اساس نوع رفتار بي قراري مفيد است. مطالعه حاضر با هدف تعيين دقيق اعتبار و روايي مقياس ريچموند به زبان فارسي در بيماران بزرگسال بستري در بخش مراقبت ويژه انجام شد.
روش ها: ابتدا نسخه انگليسي ريچموند به زبان فارسي برگردانده و با اجماع متخصصان، نسخه فارسي اوليه تهيه شد و روي 35 بيمار مورد آزمايش قرار گرفت. نسخه فارسي به روش «ترجمه برگشتي» مجددا به انگليسي برگردانده و روي 35 بيمار آزمايش شد. پس از آموزش كاربران (يك پزشك بيهوشي و 7 پرستار)، اين مقياس در دو مرحله روي 120 بيمار بستري در بخش مراقبت ويژه بزرگسالان يكي از بيمارستان هاي تهران به منظور اندازه گيري روايي بين آزمون گرها مورد مطالعه قرار گرفت.
يافته ها: مقايسه ضريب همساني درون گروهي (مقياس اصلي ريچموند؛ κ) معادل 0.65 با مقياس آنالوگ بصري (r) معادل 0.76 و ضريب توافق بين گروهي (a) معادل 0.95 حاكي از توافق قابل قبول بين ارزيابان است.
نتيجه گيري: مقياس سطح بي قراري ريچموند، ابزار مناسبي براي اندازه گيري وضعيت آرام سازي در بيماران بخش ويژه بين فارسي زبانان است و ضريب توافق مناسبي بين ارزيابان دارد. استفاده از اين مقياس استاندارد، از عوارض آرام سازي و مدت زمان استفاده از آنها مي كاهد و پرستاران بخش مراقبت ويژه، با مفهوم آرام سازي بر اساس دستور پزشك به تفاهم مي رسند.