سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا خیراللهی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا طهماسبی فر – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
وظیفه سیستم های حفاظتی تشخیص به موقع خطا و حذف آن از شبکه برق است. حفاظت از سیستم های قدرت شامل انواع مختلفی از بهینه سازی هایی می شود که هدف آنها افزایش سطح پایداری و امنیت شبکه به لحاظ پارامترهای اقتصادی است. دو عنصر بسیار مهم در تعیین و انتخاب الگوریتم های بهینه سازی برای توابع حفاظتی دقت نتایج و کاهش زمان اجرای الگوریتم بهینه سازی می باشد بهینه سازی هماهنگی رله های اضافه جریان جهتی نقش مهمی در عملکرد مطلوب سیستم های حفاظتی مربوطه ایفا می کند در این مقاله علاوه بر تشریح کارکردی الگوریتم بهینه سازی خفاش (BOA) و مسئله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در راستای کاهش زمان اجرای الگوریتم بهینه سازی و درخور توجه بودن آن در مسئله بهینه سازی تغییرات و اصلاحات مناسبی اعمال می گردد روش پیشنهادی به دو شبکه استاندارد سیستم قدرت اعمال شده است . نتایج بدست آمده اثربخشی الگوریتم بهینه سازی خفاش اصلاح شده پیشنهادی را در مقایسه با مطالعات قبلی در زمینه هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان نشان می دهد.