سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا سهرابی چگینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
محمّد رنجبر – دانشیار، بخش مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یونسی – بخش مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اولین مشاهدات درباره اهمیت ترشوندگی بر ازدیاد برداشت به سال 1941 بر می‌گردد. زمانی که Penny و همکارانش در طی فرایند تحریک چاه به «سیال مورد اشتفاده در فرایند شکاف» مقداری ماده فعال کننده سطحی افزودند. این کار آنها تولید از آن چاه را به اندازه 2 تا 3 برابر نسبت به سایر روش های تحریک افزایش داد. [7] حال در این مقاله با توجه به آزمایشات دیگری که بعدها توسط Standnes و گروه متشکل از مهندسان نفت انجام شد تأثر دما و مواد فعال کننده سطحی روی EOR مخازن کربناته مورد مطالعه قرار گرفت. سپس سیستم مخزن نفت در اثر این دو فاکتور از نفت تر به آب تر یا گاز تر تغییر و در نتیجه تولید نفت هم افزایش پیدا کرد دلیل اهمیت این موضوع این است که 90% مخازن ایران در سنگهای کربناته قرار دارند و هدف ما هم مطالعه این سنگها و بررسی تأثیر دما و مواد فعال سطحی روی ترشوندگی آنهاست.