سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی شانقی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
حسین حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پوشش نانوذرات TiO2 به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی مقاومت به اکسیداسیون خوردگی و سایش امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرارگرفته است دراین پروژه پوشش نانوذرات TiO2 بوسیله روش سل ژل تحت فرایند غوطه وری برروی فولاد زنگ نزن 316L اعمال شده است ساختار مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیله AFM و SEM وXRD مورد بررسی قرارگرفته است همچنین خواص خوردگی پوشش درمحلول 3,5% NaCl بوسیله روشهای الکتروشیمیایی مانند پلاریزاسیون تافلی و امپدانس ارزیابی شده است نکته قابل توجه همگن یکنواخت و عاری از ترک بودن پوشش است همچنین پوشش نانوذرات TiO2 اعمال شده روی فولاد زنگ نزن 316L مقاومت به خوردگی را از 132.135 به 16412.096 (K cm2 به میزان تقریبا 120 برابر بهبود بخشیده است.