سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فربد لرکی – شرکت برق منطقه ای خوزستان،
همایون مشگین کلک – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش،
محمود جورابیان – دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی پیشوایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تفرش،

چکیده:

کمبود توان راکتیو در شبکه های قدرت سبب ایجاد افت ولتاژو نوسانات ولتاژی می گردد. با توجه به گسترش و پیچی دگی شبکه های قدرت، جبرانسازی توان راکتیو به منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار است در میان جبرانسازهای توان راکتیو ، ادوات FACTS مواز ی همچون SVC و STATCOMبه دلیل قابلیت انعطاف و کنترل پذیری قابل توجهی که دارند همواره مورد توجه محققان قرارگرفته اند. در این مقاله به بررسی نقش SVC و STATCOM در افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ شبکه 400 کیلوولت برق منطقه ای خوزستان پرداخته م ی شود