سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن سوری – کارشناس ارشد 1 ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

وابستگی جداناپذیر اقتصاد جهانی از اقتصاد دریا و عجین شدن اقتصاد دریا با زندگی امروز بشر نشان از اهمیت صنعت دریانوردی و اقتصاد ناشی از این صنعت است .
ارتباط تنگاتنگ جوامع بشری و رویکرد آنها به اقتصاد دریا بعنوان مقوله ای جداناپذیر از زندگی جوامع انسانی نمایان شده است .
بعنوان نگارنده این سطور سعی و اهتمام داشتم تا با نگاهی به اهمیت دریا در زندگی امروز و اقتصاد زاییده از این پدیده الهی و اثرات آن بر پیشرفت های جهان امروز و تاثیر آن در برآورد نیازهای جوامع بشری را بیان کنیم . درنهایت نتیجه گیرییم این بود : تا گرایش اقتصاد جهانی و وابستگی آن به دریا را همانگونه که این ارتباط شکل گرفته است در این نوشتار به هم پیوند دهم . باشد تا با بیان واقعیات در این سطور بتوانم بر اهمیت اقتصاد دریا در زندگی ما ایرانیان نیز آنطور که شایسته این کشور بزرگ است صحه بگذاریم .