سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا شیخ الاسلامی –
رضوان دارایش –

چکیده:

انسان با محیط پیرامون خود دائما در ارتباط بوده و اسایش و رفاه انسان وابستگی تنگاتنگی با محیط اطرافش دارد مسکن نیز که به عنوان سرپناه از انسان در برابر سرماو گرما و حوادث محیطی محافظت مینمایند ارتباط تنگاتنگی با اقلیم دارد پیش از دستیابی بشر به انرژی های فسیلی تامین شرایط اسایش در محیط مسکونی با بهره گیری از راهکارهایی انطباق ساختمان با شرایط اقلیمی و نیز بهره گیری از نیروهای طبیعی صورت می گرفته است اما پس از دستیابی به انرژی های فسیلی تطابق ساختمان با شرایط اقلیمی به بوته ی فراموشی سپرده شد که این موضوع موجب افزایش مصرف سوخت و انرژی برای گرمایش و سرمایش گردید. دراین تحقیق تلاش می شود با مطالعه ی شرایط و وضعیت اقلیمی شهر اراک به ارائه راهکارهایی جهت ایجاد اسایش و طراحی ساختمان های متناسب و سازگار با اقلیم های منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف پرداخته شود.