سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدنعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بهاالدین نجفی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف این مطالعه شامل بررسی اثر جهانی – شدن (الحاق به WTO) بر عرضه، تقاضا و صادرات بخش کشاورزی می باشد. بمنظور تعقیب اهداف فوق ، از میان محصولات صادراتی کشمش و پسته انتخاب شدند. در ارزیابی اثر جهانی – شدن بر متغیرهای فوق از متغیر شاخص سطح تجارت بین المللی (LIT) بعنوان متغیر بیانگر جهانی شدن استفاده شد. توابع بازار محصولات منتخب شامل عرضه و تقاضا و صادرات بود. تغییرات و اثرات جهانی شدن بر روی هر یک بطور مجزا بررسی گردید. دوره بررسی این بخش از مطالعه شامل سال – های 1360-83 بود. نتایج نشان داد که در تابع عرضه صادرات، تابع عرضه داخلی و تقاضای دو محصول پسته و کشمش نشان داده شده است با آزادسازی تجاری (جهانی شدن) میزان عرضه صادرات و عرضه داخلی افزایش می یابد. به عبارت دیگر این دومتغیر با روند جهانی شدنرابطه مثبت دارند.