سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سهیلا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدرضا عظیمی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
سعید پورداد – عضو هیئت علمی موسسه کشت دیم سرا رود، کرمانشاه
حیدر ذوالنوریان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:
آفتابگردانHelianthus annuus L. یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی به شمار میرود. در دو دهه اخیر روشهای گوناگونی نظیر اندامزایی و جنینزایی سوماتیکی برای باززایی آفتابگردان انجام شده است. در پژوهش حاضر، پتانسیل تولید جنینهای سوماتیکی از جنینهای نابالغ دو هیبرید آفتابگردان فرخ و آذرگل بررسی شد. جنینهای نابالغ پس از گندزدایی به محیط کشتMSکامل حاوی دو مقدار ساکارز 30 و 120 گرم در لیتر و ترکیبات مختلف هورمونهای NAA ،BAD 2,4 منتقل شدند. اولین جنینهای سوماتیکی ده روز پس از کشت روی محیط حاوی ساکارز بالا مشاهده شدند، بدون اینکه مرحله حد واسط کالوس تشکیل شود