سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا کهوند – دانشجویان مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رسول سبحانی –
محمدمهدی شیرمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

دراین مقاله الگوریتم جدیدی برای کاهش حرکت های اشتباه ربات در مسئله maze پیشنهاد شده است این مقالهبا مقایسه الگوریتم پیشنهادی خود با الگوریتم های دست راست و تصادفی نشان داد که بطور میانگین نزدیک به سی درصد از الگوریتم دست راست و نزدیک به هفتاد و پنج درصد از الگوریتم تصادفی بهتر عمل می کند الگوریتم جدید که MEM کمترین خطای Maze نام گرفته است با دانستن موقعیت مکانی ربات نسبت بهنقطه پایان جهت های مناسبی را برای حرکت ربات انتخاب می کند که با این اولویت بندی توانسته تعداد حرکت های اشتباه را کاهش داده و زمان رسیدن به نقطه پایانی نسبت به الگوریتم های دیگر را بهبود بخشد.