سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین صبوری شیرازی – کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا جعفری نصر – دانشیار- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

این الگوریتم جدید بر ای جدا سازی منطقه ای ١ شبکه مبدل های حرارتی بر اساس حداقل کردن هزینه های انتقال سیال (هزینههای لوله کشی و پمپ کردن) به منظور بهینه سازی انرژی با استفاده از تکنولوژی پینچ می باشد . این روش طی دو مرحله به جدا سازی شبکه بر اساس محدودیتهای واحد و در نهایت بهینه سازی انرژی مناطق می پردازد . در مرحله نخست , با استفاده از مفهوم منطقه بندی در طراحی از پایه ٢, شبکه مبدل های حرارتی موجود، به دو یا تعدادی بیشتر زیرساختار (زیرشبکه ) ٣ اولیه با در نظر گرفتن محدودیتهای انتقال جریان تقسیم میشود. در زیرساختارهای اولیه,
هر مبدل حرارتی می تواند متعلق به یک یا چند زیرساختار باشد . مرحله دوم, کاهش تعداد اجزای تشکیل دهنده هر زیرساختار با به کار بردن محدودیتهای واحد از قبیل عملکرد بخش های مختلف , جانمایی اجزا و جنس مبدل های حرارتی میباشد. زیرساختارهای نهایی به دست آمده به دلیل نوع ساختار بندی، زیرساختارهایی مستقل م یباشند. به دلیل انعطاف پذیری خوب این روش برای واحدهای صنعتی، از آن برای بهینه سازی انرژی واحد اسید استیک پتروشیمی فن آوران استفاده شده است.