سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر پرهام – دانشگاه علم وصنعت ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از ولتاژ توالی صفر ابتدای خط، الگوریتم عددی جدیدی برای بازبست تطبیقی تک فاز ارائه شده است که قادر به تشخیص خطای گذرا از دائمی و همچنین تشخیص زمان خاموش شدن قوس ثانویه در شرایط خطای گذرا می باشد . در این روش از مقدار متوسط ولتاژ توالی صفر برای تشخیص گذرا یا دائمی بودن خط ا و از هارمونیک سوم آن جهت تعیین زمان دقیق خاموش شدن قوس ثانویه استفاده می شود . ویژگی بارز روش پیشنهادی آن است که سطح آستانة مورد نیاز به طور خودکار و متغیر با زمان تولید می شود از این رو نیاز به تعریف هیچ سطح آستانه ای ندا رد . به علاوه نتیجة آن مستقل از محل وقوع خطا، نوع خط و شرایط بهره برداری آن است . الگوریتم پیشنهادی با استفاده از برنامة EMTP بر روی یک خط انتقال 400 کیلوولت با خطاهای دائمی و گذرا تحت زوایای مختلف بار و محلهای متفاوت وقوع خطا آزمایش شده و نتایج آن ارائه شده است