سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید دهقان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
حامد بوستان زر – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قاسم ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی امیرافشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با توجه به عدم توانایی روشهای متداول جهت ارائه پاسخ قطعی و مناسب برای بعضی از مشکلات موجود در طراحی و برنامه-ریزی معادن، در سالهای اخیر روشهای هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفتهاند. الگوریتم ژنتیک از جمله این روشها است.الگوریتم ژنتیک نشات گرفته از تئوری داروین است، بر این اساس که مسائل در این الگوریتم بر اساس یک پروسه تکاملی حل می- شوند. تکنیک الگوریتم ژنتیک یک تکنیک ذاتا قوی بوده که در کلیه مسائل بسیار سخت مهندسی قابل استفاده است. در این مقاله ابتدابه معرفی مبانی الگوریتم ژنتیک و اطلاعات اساسی در مورد ساختار و نحوه ایجاد الگوریتمهای ژنتیکی پرداخته و سپس نمونههایی ازکاربرد الگوریتمهای ژنتیک در مهندسی معدن آورده شده است. در هریک از این نمونهها سعی شده است که به بخشی از جزئیات کار اشاره شود. کاربردهای الگوریتم ژنتیک ثابت کرده است که این روش قابل اعتماد و مفید بوده و میتواند در سایر زمینههای مختلف مهندسی معدن، به کار رود