سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
وحید شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان مشهد
سیروس نصیرایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
در این مقاله بهینه سازی کلونی مورچگان به عنوان راهکاری بر پایه هوش دسته جمعی و با تقلید از رفتار مورچه های حقیقی طبیعت، در بهینه سازی توپولوژی پیوسته به کار میرود. در این مطالعه برای افزایش گوناگونی در بهینه سازی، اجتناب از جواب های بهینه محلی و یافتن جواب بهینه ی کلی، کلونی مورچگان در ترکیب با الگوریتم وراثتی اصلاح می شود. در این راستا استفاده از عملگر چلیپا بر مبنای فرومون سبب تولید توپولوژی های پیوسته، بدون توزیع گسسته ی مواد در دامنه طراحی می گردد. توپولوژی بهینه، به کمک شاخص عملکرد تعریف شده بر پایه ی حجم کمینه و سختی بیشنیه تعیین می شود. در الگوریتم کلونی مورچگان اصلاح شده، از روش اجزای محدود به عنوان یک ابزار تحلیلی در فرآیند بهینه سازی استفاده می شود برای نشان دادن درستی و شایستگی روش پیشنهادی، مثال ای عددی ارائه شده و ضمن تشریح نتایج آنها، مقایسه های لازم با مراجع انجام می گیرد.