مقاله الگوسازي و پيش بيني رشد اقتصادي ايران با رويكرد شبكه عصبي GMDH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات اقتصادي از صفحه 1 تا 24 منتشر شده است.
نام: الگوسازي و پيش بيني رشد اقتصادي ايران با رويكرد شبكه عصبي GMDH
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه عصبي GMDH
مقاله رشد و توليد ناخالص داخلي
مقاله پيش بيني
مقاله فرآيند قياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احراري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرقاسمي سوده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از شبكه عصبي GMDH، به عنوان ابزاري با قابليت بالا در مسيريابي و تشخيص روند هاي غيرخطي پيچيده، به ويژه با تعداد مشاهدات محدود، براي الگوسازي و پيش بيني رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در ايران استفاده شده است. ابتدا الگويي بنيادي شامل 7 متغير همراه با وقفه اول رشد توليد ناخالص داخلي طراحي و سپس با استفاده از فرآيند قياسي و نيز كنار گذاشتن هر متغير از الگوي بنيادي، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتايج نشان داد الگوهاي حاصل از كنار گذاشتن رشد صادرات كل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوي بنيادي، به ترتيب بيش ترين سهم را در كاهش خطاي پيش بيني دارا هستند. هم چنين اثر مضاعف رشد هزينه هاي دولت بر متغير هدف، مويد نتايج مطالعات اخير در كشورهاي در حال توسعه نفتي است. برتري شبكه عصبي GMDH در دقت پيش بيني رشد اقتصادي نسبت به روشARIMA ، بر اساس معيارهاي خطا نيز مورد تاييد قرار گرفت.