مقاله امام مهدي (عج) احياگر شريعت (3) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در مشرق موعود از صفحه 11 تا 34 منتشر شده است.
نام: امام مهدي (عج) احياگر شريعت (3)
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام مهدي (عج)
مقاله شبهات
مقاله ناصر القفاري
مقاله ختم نبوت
مقاله سنت جديد
مقاله سنت نبوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نويسنده کتاب اصول مذهب الشيعه الاماميه الاثني عشريه: عرض و نقد که مدعي است شيعيان براي امام مهدي (ع) شاني پيامبرانه قائلند بر اين باور است که به اعتقاد شيعيان امام مهدي (عج) که او دين اسلام را نسخ مي کند و شريعت جديدي پي مي افکند به او براي ادعاي خود به روايات گوناگوني استناد جسته است. در اين بخش از مقاله شش دسته از روايات مورد نظر ايشان که به گمان وي حاوي شش اشکال است نقل و سپس نقد و بررسي مي شوند. مهم ترين نقدي که بر اين بخش از سخنان او وارد است اين است که وي در مقام فهم مقصود روايات راه انصاف نپيموده و به گزينش معنادار پاره اي از روايات و تغافل از ساير روايات مربوط پرداخته است. در حالي كه اگر مجموعه روايات در کنار يک ديگر نشانده شوند و با توجه به يک ديگر تفسير شوند معنايي روشن و بدون ابهام و اشکال خواهند داشت.