سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رویا نوربخش – پژوهشگاه استاندارد
نادیا احمدی –

چکیده:
بیش ازهرچیز دردهه های اخیر با افزایش جمعیت روبه رشد دنیا یکی ازبزرگترین چالشهای روبروی جامعه بشری بحران غذا و مسائله امنیت غذایی است امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی موادغذایی درسطح کلان می باشد بلکه ناظربرتوزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به آن نیز می باشد مطالعه تاریخ سیاسی و اقتصادی جهان و مناسبت های موجود دربازارهای جهانی گویای این است که خطراتتهدید کننده امنیت و رفاه آینده جوامع بشری نه تنها شامل خطراتی ماند برخورردهای بین المللی و تجاور بوسیله یک قدرت خارجی بوده بلکه بی ثباتیهای اقتصادی بوم شناسی و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی می باشد ناامنی غذایی ازجمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و درنتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی درحال حاضرواینده می باشد با رشدسریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و دربخشهایی ازکره زمین اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدیدآورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی اقتصادی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گربستگی دارد و رهایی ازاین وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه اقتصادی میسرنیست