سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فرزانه براتی – دانشجویان رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست
مسلم مومنی –

چکیده:
یکی از مهمترین دغدغه هایی که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبان می باشند مسئله بحران غذایی و فشارهای ناشی از آن می باشد. در قرن حاضر سوء تغذیه در بیشتر جوامع به خصوص جهان سوم بحران جدی محسوب و غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری و تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. چناچه امنیت غذایی را به عنوان یکی از شروط تحقیق امنیت ملی در نظر گرفته شود، تامین امنیت غذایی جامعه یکی از وظایف اساسی دولتها در هرکشوری محسوب میشود که در حقیقت امنیت غذایی عنصر اصلی سلامت فکری و روانی و جسمی اعضای جامعه میباشد. تأمین غذای با کیفیت،سالم و کافی برای جمعیت کشور همواره مسئله ای اساسی و مهم برای دولتمردان، متخصصان دست اندرکار در این زمینه بوده است. لذا بر تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی، خودکفایی، در محصولات اساسی و توسعه صادرات تأکید شده است. جمعیت ایران با رشد سالیلنه 1/6درصد طبق آمار و اطلاعات در دو دهه آینده به یکصد میلیون نفر خواهد رسید بنابراین تأمین امنیت غذایی جامعه در دو دهه آینده با توجه به جمعیت جوان کشور از اهمیت اساسی برخوردار میباشد. دستیابی به عرضه باثبات مواد غذایی و تأمین مناسب امنیت غذایی جامعه از جمله اولویتهای راهبردی هر کشور است. با توجه به اهمیت امنیت غذایی در برقراری امنیت ملی، این مقاله به روش کتابخانه ای و مرور اسناد و مدارک تدوین شده است تلاش دارد ضمن چگونگی راههای تأمین نیازهای غذایی این جمعیت رو به رشد در این مقاله مورد برسی قرار گیرد.