سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسیا العتروس –

چکیده:

اسمحوا لی بدایه ان اتوجه الی هذا الحضور الکریم باسمی عبارات الشکر علی متابعته و اهتمامه باحد اوکد القضایا المصیریه فی عالمنا الیوم ماضیا و حاضرا و مستقبلا فی مختلف الحضارات و الامصار و هل هناک اهم من الاسباب و الامکانیات و الشروط التی تساهم فی توفرو ضمان امن و بقا الشعوب و استقرار ها و نموها و تقدمها المنشود سیاسیا و اقتصادیا و اجتماعیا و ثقافیا و حتی عقائدیا علی حدودها الجغرافیه و وفق جذورها التاریخیهوالحضاریه المتوارثه