سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرتضی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
یدالله یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
تصفیه درجای فاضلاب معمولاً شامل 2 قسمت سپتیک تانک و روشی تکمیلی می باشد. ابعاد سپتیک تانک به میزان فاضلاب تولیدی وابسته است.از جمله روشهای پرکاربرد برای تصفیهی تکمیلی ترانشهجذب میباشد. ترانشهجذب به میزان فاضلاب تولیدی و کیفیت خاک وابسته میباشد. باانجام تست نفوذ، توانایی خاک منطقه برای جذب پساب خروجی تعیین می شود. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در روستای واسکس، میزان بارگذاری آب در منطقه پایلوت 3.77cm/day می باشد. برای فاضلاب به حجم 38 مترمکعب در روز، ترانشه به ابعاد 0.45 متر در 1.1 متر برای هر دهنه ترانشه طراحی شده است