سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهسا جمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
عبدالکریم فخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
ابوالقاسم اسماعیلی – مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی اصغرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:
در کار حاضر، به شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد، برای تامین توان الکتریکی یک ساختمان نمونه در شهرستان نور استان مازندران با عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی ، با تقاضای مشخص پرداختیم. پس از آن تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی طرح صورت می گیرد. نتایج تحلیل، تولید توان مورد نیاز را توسط سیستم نشان می دهد که 54% از آن توسط پیل سوختی اکسید جامد و 46% دیگر نیز از طریق توربین گاز تامین می شود. نتایج تحلیل اگزرژی نشان می دهد که 75% بازگشت ناپذیری های سیستم در پیل سوختی اکسید جامد ایجاد می-شود. همچنین تحلیل اقتصادی طرح انجام شده است و بر اساس قیمت های متفاوتی از سوخت مصرفی و توان الکتریکی تولیدی، زمان بازگشت سرمایه محاسبه شده است. همچنین قیمت نهایی توان الکتریکی تولیدی نیز بر حسب قیمت گاز طبیعی محاسبه و ارائه شده است که با توجه به نمودارهای ارائه شده می توان بر اساس قیمت روز گاز طبیعی و توان الکتریکی در مورد چگونگی اجرای طرح تصمیم گیری نمود.