سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
عباسعلی می بتی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تاکستان، ایران
نیما سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
افشین نظری – دپارتمان مهندسی سیستم های انرژی، دانشکده انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران؛

چکیده:
این مقاله یک مطالعه ی امکان سنجی به منظور تخمین فنی-اقتصادی سیستم ترکیبی بادی-فتوولتائیک-باتری برای تامین بار مورد نیاز یک خانه ی مسکونی در جزیره ی کیش را ارائه می کند. از داده های تابش خورشیدی و سرعت باد ثبت شده در سازمان انرژی های نو و هواشناسی کشور استفاده شده است. در نرم افزار هومر بهینه سازی و تخمین فنی-اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است. برای حصول یک مدل بهینه، صدها نمونه توسط نرم افزار برحسب مجموع هزینه های خالص فعلی و هزینه های واحد انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر مدل یا سایز پانل های فتوولتائیک، توربین بادی و ظرفیت باتری بر روی عملکرد اقتصادی و قابلیت اطمینان سیستم نیز بررسی شده است. درنهایت، یک آنالیز حساسیت بر روی بار مصرفی آن و منابع انرژی تجدید پذیر برای تخمین آنالیز اقتصادی قوی انجام شده و نشان می دهد که کدام متغیر بیشترین تاثیر در نتایج را دارد. نتایج امکان سنجی، استفاده از سیستم ترکیبی بادی-فتوولتائیک-باتری برای تامین توان خانه ی مسکونی مورد نظر را پیشنهاد می کند.