سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
بهنام دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ایران

چکیده:
فرازآوری مصنوعی یکی ازروشهایی است که با افزودن انرژی به سیال درون چاه و اضافه شدن به انرژی طبیعی خود سیال موجود درچاه به آن اجازه میدهد که با دبی اقتصادی مناسب تولید کند این درحالی است که تحقیقات نشان میدهد که اکثرچااه های تولیدی به یکی ازروشهای فرازآوری نیاز داشته اند دراین بین رایج ترین روشهای فرازاوری عبارتنداز استفاده ازپمپ ها فرازاوری با گاز امروزه باتوجه به موقعیت توسعه میدان عدم جبران فشار وجود چاه های فرعی دریایی ملاحظات اقتصادی و همچنین مدیریت و صیانت ازمخازن روشهای فرازاوری مصنوعی توسعه قابل توجهی داشته اند همچنین درانتخاب نوع روش فرازاوری باید به معیارهایی همچون موقعیت میدان مشکلات عملیاتی مشخصات چاه و مخزن توجه کرد که دراین پژوهش بطور کلی مورد بررسی قرارگرفته اند تا بتوان با اعمال بهترین روشهای فرازآوری بهترین عملکرد را برای چاه ها داشته باشیم و راه کارهایی جهت انتخاب مناسب و صحیح روش فرازآوری ارایه خواهد شد.