سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین یوسف گمرکچی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده:

اطلاعات و داده‌های هیدرولوژی خصوصاً بارندگی نقش مهم و تعیین‌کننده ای در مطالعات زیربنایی منابع آب و طرحهای آب و خاک دارند. اما غالباً فرآیندهای بارندگی، بخصوص در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت، به اندازه‌ای پیچیده‌اند که فقط با استفاده از آمار و احتمالات می‌توانند توجیه و تفسیر شوند. بحث تحلیل مکانی بارندگی برای مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت در مطالعات ارقام سیل و هیدروگراف آنها بسیار مهم می‌باشد و بخصوص هنگامی که داده‌های ثبت شده از سیل کم باشد، در این صورت استفاده از مدل بارندگی – رواناب اجتناب ناپذیر خواهد بود و نقش تحلیل مکانی بارندگی بسیار خود نمایی خواهد کرد. برای تبدیل اطلاعات داده‌های نقطه‌ای به داده‌های مکانی روش‌های متفاوتی ارائه شده است که هدف این پژوهش تولید داده‌ها به کمک روش زمین آمار (ژئواستاتیستیک) می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی کارآیی روش‌ها و متدولوژی مورد نظر در تحلیل مکانی طوفان، واقعه سیل بهمن‌ماه 1371 در شرق استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش نتایج تحلیل مکانیبارندگی با استفاده از روش‌های میانیابی موجود در نرم‌افزار IDRISI32و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با نتایج روش تحلیل مکانی بارندگی به روش دستی مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج بیانگر آن است که دقت روش دستی در تحلیل مکانی بارندگی و در نهایت برآورد سیلاب در منطقه در مقایسه با سایر روش‌های کامپیوتری از جمله کریجینگ (بدون متغیر کمکی)، پلی‌گون تیسن، روش ,Tin Interpol,TPSS,Trend بیشتر است و نتایج روش دستی به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. همچنین از بین روش‌های کامپیوتری روش TPSS با توان 2 و کریجینگ نیز دارای دقت بالاتری در تحلیل مکانی بوده و نتایج آن را نیز می‌توان در تحلیل مکانی به دلیل سرعت محاسبات و روش آسان و عدم دخالت فاکتور خطای انسانی در محاسبات اولیه بکار برد.