سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مرتضی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آب و برق شهید عباسپور
یدالله یوسف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده:
به صورت کلی تصفیه غیرمتمرکز شامل سپتیک تانک میباشد، ولی به علت بالا بودن سطح آب زیرزمینی تخلیه مستقیم پساب تانک به خاک نتایج نامطلوبی در آینده داشته و باید از روشهای تکمیلی تصفیه استفاده نمود. از جمله روشهای تصفیه تکمیلی متداول در سطح دن یا ترانشه جذب وفیلتر ماسهای میباشد. در روستای واسکس شهرستان آمل، پایلوت سپتیکتانک و ترانشهجذب برای قسمت مسکونی یک واحد نیمه مسکونی اجراشده است. راندمان حذف TP و TN ، COD، BOD به ترتیب 93 85 80 % و 50 % بوده است