سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام نوشاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مینا گوردزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد صادق جوادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سید قدرت اله سیف السادات – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برنامه ریزی توسعه نیروگاهها یکی از مهمترین بخشهای برنامه ریزی توسعه شبکه است. برنامه ریزی توسعه نیروگاهها برایمدت زمانی در حدود 10 الی 30 سال انجام میشود. از انواع سیستمهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی میتوان به سیستمهایذخیره سازی انرژی ابررسانائی، چرخ طیارها، باتریها، سیستمهای ذخیره سازی انرژی هوای فشرده، سیستمهای ذخیره سازی انرژی هوای فشرده در لولهها و نیروگاه تلمبه ذخیرهای اشاره کرد. از بین این سیستمهای ذخیره ساز انرژی نیروگاهتلمبهذخیرهای جایگاه ویژهای دارد که در این مقاله مورد مطالعه قرار میگیرد. یکی از مهمترین قیدها در شبکه های برققابلیت اعتماد می باشد. در برنامه توسعه تولید، این شاخص مهم قابلیت اطمینان، با اندیس احتمال از دست دادن بار بیان میشود.استفاده نشده و WASP-IV نرمافزار برنامه ریزی توسعه نیروگاهها میباشد. در این مقاله از نرم افزار WASP-IV نرمافزاربرای امکانسنجی نوسعه تولید برای شبکه سراسری برق ایران با و بدون نیروگاه MATLAB الگوریتم پیشنهادی به کمک نرمافزارتلمبه ذخیرهای در بازه زمانی 10 ساله ( از سال 2010 تا 2020 ) ارائه میشود و نتایج با هم مقایسه میشوند. وجود نیروگاه تلمبهذخیرهای در شبکه برق ایران باعث میشود شاخص احتمال از دست دادن بار به شدت کاهش یابد که به کمک الگورینم پیشنهادیدر بازه زمانی 10 ساله این موضوع نشان داده میشود.