سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ثریا اسدی کپورچال – کارشناسی ارشد محیط زسیت
محمد دهداردرگاهی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
حسن کریم زادگان –
مهسا حکیمی عابد –

چکیده:
حفاظت ازمناطق دریایی نسبت به پارکهای ملی و ذخیره گاه ها ضرورت بیشتری دارد بنابراین استفاده ازیک روش که برای زون بندی مناطق حفاظت شده دریایی کاربرد داشته باشد ضروری میباشد بررسی ها نشان میدهد که استفاده ازروش شبکه درارزیابی منابع ابی روش مناسبی است هدف ازاین پژوهش بررسی امکان استفاده ازروش شبکه درزون بندی مناطق حفاظت شده خشکی دریایی است براین اساس روش شبکه درزون بندی پارک ملی خشکی دریایی بوجاق مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که روش شبکه روش مناسبی برای زون بندی اینگونه مناطق است.