سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید غلامی فرکوش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد صلای نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

پست های فشارقوی به علت تبدیل ولتاژ در سیستم های قدرت از اهمیت زیادی برخوردار هستند . وجود هر گونه اشکال در این پست ها می تواند اثرات جبران ن اپذیری در شبکه قدرت بوجود آورد . به همین دلیل، طراحی این پست ها بنحوی است که بتوان از آسیب رسیدن به سیستم قدرت تا حد زیادی جلوگیری کرد . یکی از مسائلی که باعث بوجود آمدن اختلالات در پست می شود، وجود حالت های گذرای ولتاژ و جریان در پست به علت قطع و وصل ولتاژ ورودی پست می باشد . برای کاهش اثرات ولتاژها و جریان های گذرای بوجود آمده، استفاده ا ز جبران ساز استاتیک توان راکتیو 1 و راکتور پیشنهاد می شود . در این مطالعه، تأثیرات این ادوات بر روی ولتاژها و جریان های گذرای خروجی طرف فشار ضعیف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت، میزان تأثیر هر یک و نیز مقایسه آنها انجام می شود .