مقاله انتخاب رويكرد مناسب در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي فناوري، فناوري غشا در شركت ملي گاز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در سياست علم و فناوري از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: انتخاب رويكرد مناسب در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي فناوري، فناوري غشا در شركت ملي گاز ايران
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري غشا
مقاله اولويت بندي تحقيق و توسعه
مقاله روش فناوري هاي كليدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مقدم ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صحاف زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اماميان سيدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ايران خواه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين اولويت هاي تحقيقاتي در سطح ملي‌، بخشي و بنگاهي، ضرورتي اس كه در دهه هاي اخير بيش تر به آن توجه شده است. تاكنون روش هاي مختلفي در اين خصوص توسعه داده شده است كه به طور عمده با رويكردهاي عددي و به صورت كمي انجام پذيرفته و بعضي اوقات نتايج صحيحي به همراه نداشته است. در اين راستا، تركيبي از روش هاي كمي و كيفي تعيين اولويت تا حدي اين ضعف را پوشش داده و براي شرايط مختلف، پاسخ هاي مناسبي ارايه كرده است. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از روش انتخاب فناوري هاي كليدي، روشي براي تعيين اولويت هاي تحقيقاتي در سطح بخش ارايه و سپس از آن در تعيين اولويت هاي تحقيقاتي غشا در صنعت گاز كشور استفاده شود.