سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،
احمد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر یدالهی – اداره کل محیط زیست استان مازندران

چکیده:

با توجه به احتمال بروز خطرات مختلف زیست محیطی و ایمنی واحدهای LNG از جمله نشت گازهای آلاینده، انفجار و آتش سوزی در این واحدها ، در نظر گرفتن جوانب زیست محیطی و ایمنی نتایج این خطرات پیش از انتخاب محل تاسیس و همچنین در طول دوره بهره برداری ضروری است. این جوانب شامل شبیه سازی انتشار و پخش غلظت آلودگی در محیط اطراف و بر آورد گستره انفجار و آتش سوزی و تشعشع حرارتی به منظور مکان یابی صحیح و رعایت فواصل ایمن از مراکز انسانی ، مخازن و تاسیسات حساس می باشد. در بسیاری از کشورها مطالعات شبیه سازی انتشار و انفجارو تشعشع حرارتی، پیش از احداث این واحدها اجباری شده است. در مقاله حاضر کاربرد مدلهای شبیه سازی انتشار گازهای آلوده و انفجار و آتش سوزی های احتمالی در بررسیهای اولیه احداث این واحد ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش بینی انتشار گاز به محیط، مدل DEGADISو برای محافظت از تشعشع حرارتی، مدل LNGFIREمعرفی و کاربرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.کاربرد این مدلها در فرایند انتخاب سایت و بهره برداری ایمن و زیست محیطی واحد های گاز طبیعی مایع شده به شکل شبیه سازی سناریوهای احتمالی بروز حادثه نشت، یا حریق و انفجار وبررسی اثرات احتمالی در اثر بروز چنین حوادثی در موقعیتهای گوناگون واحدLNG انجام می پذیرد.