مقاله انتخاب مولفه هاي تاثيرگذار بر پيش بيني سود آتي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکيبي شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک (عنوان عربي: اختيار العناصر الموثره علي تخمين الارباح المستقبليه لسهام الشرکات التي لها عضويه في بورصه الاوراق الماليه في طهران بالاستفاده من نموذج نظام الشبکه العصبيه و اللوغاريتم الجيني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در جستارهاي اقتصادي از صفحه 163 تا 201 منتشر شده است.
نام: انتخاب مولفه هاي تاثيرگذار بر پيش بيني سود آتي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ترکيبي شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک (عنوان عربي: اختيار العناصر الموثره علي تخمين الارباح المستقبليه لسهام الشرکات التي لها عضويه في بورصه الاوراق الماليه في طهران بالاستفاده من نموذج نظام الشبکه العصبيه و اللوغاريتم الجيني)
این مقاله دارای 39 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه هاي موثر
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله شبکه هاي عصبي
مقاله پيش بيني
مقاله انتخاب مولفه
مقاله سود آتي سهام
مقاله نسبت هاي مالي
مقاله بورس (كليدواژه عربي: العناصر الموثره
مقاله اللوغاريتم الجيني
مقاله الشبکات العصبيه
مقاله التخمين
مقاله اختيار العناصر
مقاله ارباح الاسهم القادمه
مقاله النسب الماليه
مقاله البورصه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندي پيام
جناب آقای / سرکار خانم: جاسبي جعفرعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصميم گيري همواره، يکي از مهم ترين وظايف مدير بوده، در اين بين، پيش بيني نتايج ورودي به سيستم و در حقيقت، نتايج شقوق مختلف تصميم، جز دغدغه هاي اصلي فرايندهاي بهينه سازي تصميم بوده است. از سوي ديگر، شناسايي عواملي که بر خروجي تصميم يا نتيجه پيش بيني تاثير گذارند اهميت دارند، چرا که با شناسايي اين عوامل مي توان مدل مناسبي براي پيش بيني تدوين و سپس، کسب نتيجه از آن اقدام نمود. يکي از عوامل مهم براي تصميم گيري سرمايه گذاران در مورد با خريد و فروش سهام يک شرکت، پيش بيني سود نقدي سهام بوده، در اين مورد مي توان از صورت هاي مالي در جايگاه ابزاري براي اين پيش بيني استفاده نمود، بدين ترتيب که نسبت هايي را از صورت هاي مالي استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلي براي پيش بيني سود آتي سهام توسعه داد و در نهايت تصميم گرفت.
در اين مقاله سعي شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تلفيق آن با شبکه عصبي مصنوعي، عوامل موثر بر پيش بيني سود آتي سهام (شامل نسبت هاي استخراج شده از صورت هاي مالي) شناسايي شده، در نهايت، اين متغيرهاي موثر بر خروجي، در مدلي که به مدد شبکه عصبي طراحي و براي پيش بيني سود آتي سهام به کار گرفته شوند. براي مورد کاوي، به پيش بيني سود نقدي سهام 194 شرکت پذيرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغير موجود در صورت هاي مالي که براساس نظر خبرگان در تغييرات سود نقدي سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهايت، مدل ترکيبي با توجه به ديناميسم موجود بين متغيرهاي ورودي، ده متغير را به عنوان ترکيب بهينه متغيرهاي تاثيرگذار انتخاب نموده که در مرحله دوم، به يک شبکه عصبي که براي پيش بيني طراحي شده، وارد شده اند و خطاي حاصل از پيش بيني مبناي مقايسه با ديگر روش ها قرار گرفته است.